1. CZAS TRWANIA: 01 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2018

 2. TOUR D’EVEREST BĘDZIE PODZIELONY NA IV ETAPY I ROZLICZANY WG PONIŻSZEJ TABELI:

ETAPY

CZAS TRWNIA

ILOŚĆ KM

dzień treningowy

PREMIA GÓRSKA 50 km

/liczona 2 x w miesiącu/

MAX ILOŚĆ KM

WYMAGANA ILOŚĆ KM

I

WRZESIEŃ - 30 DNI

35

100

1.080

378

II

PAŹDZIERNIK - 31 DNI

30

100

970

340

III

LISTOPAD - 29 DNI /z wyłączeniem   01.11/

35

100

1.045

366

IV

GRUDZIEŃ - 27 DNI /z wyłączeniem   24,25,26,31.12/

40

100

1.100

385

 

 

 

Suma:

4.195

1.469

 1. UCZESTNIKIEM AKCJI MOGĄ BYĆ OSOBY POSIADAJĄCE AKTYWNY KARNET EVEREST FITNESS, BENEFIT , OK SYSTEM, MY BENEFIT, FITPROFIT ORAZ OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE DO KLUBU NA TZW. „JEDNORAZOWE WEJŚCIA” PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU SIĘ   I ZAREJESTROWANIU W DZIALE SPRZEDAŻY LUB RECEPCJI KLUBU.

 2. UCZESTNIK AKCJI MA OBOWIĄZEK PRZY WEJŚCIU LUB WYJŚCIU ZWERYFIKOWAĆ CZY WEJŚCIE DO KLUBU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANIE W SYSTEMIE.

 3. BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ZAJĘĆ INDOOR CYCLING ODBYTYCH JEDNEGO DNIA DO KLASYFIKACJI LICZONY JEST  1 „DZIEŃ TRENINGOWY”.

 4. ABY DANY DZIEŃ TRENINGOWY ZOSTAŁ ZALICZONY DO KLASYFIKACJI UCZESTNIK MUSI UCZESTNICZYĆ W WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE ZAJĘCIACH INDOOR CYCLING PO UPRZEDNIM ZAPISANIU SIĘ NA NIE PRZEZ STRONĘ:

   https://everestfitness-zielonagora-cms.efitness.com.pl/kalendarz-zajec

 5. W PRZYPADKU GDY UCZESTNIK NIE ZAPISZE SIĘ NA WYBRANE ZAJĘCIA PRZEZ W/W STRONĘ , NIE MA MOŻLIWOŚCI ZALICZENIA „DNIA TRENINGOWEGO” DO KLASYFIKACJI.

 6. W PRZYPADKU ODWOŁANIA ZAJĘĆ INDOOR CYCLING - MIESIĘCZNA WYMAGANA ILOŚĆ KM ZOSTANIE POMNIEJSZONA O ILOŚĆ KILOMETRÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 „DZIEŃ TRENINGOWY” DANEGO MIESIĄCA.

 7. DO AKCJI TOUR D’EVEREST MOŻNA PRZYSTĄPIĆ W KAŻDYM MOMENCIE JEJ TRWANIA.

 8. NA POCZĄTKU KAŻDEGO MIESIĄCA BĘDĄ PODAWANE DNI, KTÓRE BĘDĄ ZALICZANE DO PREMII GÓRSKIEJ /2 X W CIĄGU MIESIĄCA/.

 9. PO KAŻDYM ETAPIE WŚRÓD OSÓB, KTÓRE UZYSKAJĄ WYMAGANĄ ILOŚĆ KILOMETRÓW BĘDĄ ROZLOSOWANE UPOMINKI ETAPOWE, NATOMIAST OSOBA KTÓRA „PRZEJEDZIE” NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ KILOMETRÓW OTRZYMA UPOMINEK I KOSZULKĘ LIDERA.

 10. OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W TOUR D’EVEREST MOGĄ TWORZYĆ 5 OSOBOWE DRUŻYNY, KTÓRE BĘDĄ BRAĆ UDZIAŁ W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ.

 11. DRUŻYNĘ NALEŻY ZGŁOSIĆ I ZAREJESTROWAĆ W DZIALE SPRZEDAŻY LUB RECEPCJI KLUBU.

 12. NIE MA WYMAGAŃ ABY OSOBY REPREZENTUJĄCE DRUŻYNĘ JEDNOCZEŚNIE UCZESTNICZYŁY    W TYM SAMYM DNIU TRENINGOWYM.

 13. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA ZOSTANIE OTWARTA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SIĘ MIN.3 DRUŻYN.

 14. W SYTUACJACH SPORNYCH OSTATECZNA DECYZJA NALEŻY DO MANAGERA KLUBU EVEREST FITNESS .

 15. AKCJA TOUR D’EVEREST UWIEŃCZONA ZOSTANIE 5 STYCZNIA 2019 – KARNAWAŁOWYM MARATONEM CYCLING NA KTÓRYM ZOSTANĄ WRĘCZONE ATRAKCYJNE NAGRODY ZA:

 • I, II , III MIEJSCE W KLASYFIKACJI GENERALNEJ – NAJWIĘKSZA ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KM PODCZAS CAŁEJ AKCJI

 • I miejsce w KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ - ustalane na podstawie sumy przejechanych km całej drużyny