JUMP KIDS /zajęcia fitness dla dzieci/ 

Zajęcia ogólnorozowojowe przeznaczone dla dzieci /5-12 lat / z użyciem różnego sprzętu fitness min.:
trampolin, małych piłeczek, skakanek, etc.

Zajęcia fitness dla dzieci mają na celu doskonalenie min.: zdolności koordynacyjnych, wytrzymałościowych,
wzmacniają ciało, uczą prawidłowej postawy dodatkowo uczą dzieci aktywnego i zdrowego stylu życia